Usługi

Maty i wycieraczki

Maty i wycieraczki

Warto zaprezentować się dobrze już od samego progu. Oferujemy wynajem i sprzedaż nowoczesnych mat wejściowych o szerokim zastosowaniu, które doskonale nadają się do budynków o intensywnym ruchu pieszym. Nasze maty świetnie sprawdzają się również wewnątrz obiektu, łącząc przejścia między poszczególnymi działami.

Formularz zapytania ofertowego


Dane kontaktowe

KolorPranie

Wymiar maty (cm x cm)

Ilość

Zakup

Wymiar maty (CM X CM)

Ilość

Kolor

Wynajem

Wymiar maty (CM X CM)

Ilość stanowisk

Kolor

Częstotliwość wymiany

Położenie maty


Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania

, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: mb@limba.org. Czas przetwarzania danych osobowych Limba Group sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Limba Group sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Limba Group sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych. Dane Administratora danych osobowych i Inspektora Ochrony Danych Administratorem danych osobowych jest Limba Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wiosennej 19a, 60 – 592 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000600490, NIP: 7811922984, Regon: 363668834. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: + 48 602 134 131 i adresem e -mail: mb@limba.org.