Kontakt

Skontaktuj się z nami lub odwiedź jedną z naszych pralni

limbagroup-logo

Limba Group - siedziba
ul. Kamienna 22
62-081 Wysogotowo k. Poznania
+48 536 900 993
e-mail: hello@limba.org

Limba Group
ul. Kazimierza Wielkiego 4
61-863 Poznań
Tel. + 48 61 853 41 51
Pralnia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08:00 do 16:00.


  

Dane do faktury:
LIMBA GROUP Sp. z o. o. sp. k.
ul. Wiosenna 19A
60-592 Poznań
NIP: 781-192-92-36
Regon: 364617767
BDO: 000025570


    Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania

    , ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: mb@limba.org. Czas przetwarzania danych osobowych Limba Group sp. z o.o. sp. k. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Limba Group sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Limba Group sp. z o.o. sp. k. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych. Dane Administratora danych osobowych i Inspektora Ochrony Danych Administratorem danych osobowych jest Limba Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wiosennej 19a, 60 – 592 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000600490, NIP: 7811922984, Regon: 363668834. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: + 48 602 134 131 i adresem e -mail: mb@limba.org.

    Odwiedź naszą pralnię

    ZACHĘCAMY DO WIZYTY W NASZEJ PRALNI W POZNANIU